Työyhteisösovittelu

Miksi työyhteisösovittelu?

Työyhteisösovittelussa etsitään ratkaisuja työyhteisön ristiriitatilanteisiin.

Sovittelun avulla voidaan kehittää työyhteisöä, vähentää henkilöstön ja tiimien kokemaa stressiä ja kuormitusta ja auttaa sen jäseniä selviytymään erilaisista vuorovaikutusta haastavista tilanteista.

Työyhteisösovittelu on aikaan sidottu prosessi, joka koostuu sekä yksilö- että ryhmätapaamisista. Jokainen osapuoli tuo oman näkemyksensä esille ja menneisyyden taphtumat käsitellään, mutta sovittelun pääpaino on tulevaisuudessa. Haetaan tietoisesti rakentavia ratkaisuja siihen, miten osapuolet jatkossa pystyvät toimimaan yhdessä ja tiimi toimimaan optimaalisesti.


Prosessin kulku


Lue Merja Rätyn artikkeli "Sovitellen sopuun" Työ, Terveys ja Turvallisuus-lehdessä 5/2018 s. 17-18

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2bcbe6e8-0057-4f39-89d9-f0e18140f039


Työyhteisösovittelun lyhyt esittely