Palvelumme

Työyhteisösovittelu ristiriitojen ratkaisussa

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija toimii sovitteluprosessin ohjaajana ja osallistujien tukena työpaikan konfliktitilaisuuksien käsittelyssä ja ritiriitojen sovittelussa.

Sovittelussa ulkopuolinen työyhteisösovittelija ohjaa ja tukee konfliktin selvittelyä mutta hän ei pyri ratkaisemaan ongelmaa, vaan ohjaa konfliktin osapuolet ratkaisemaan ongelmansa itse.  

Fasilitointi ryhmän työskentelyn tueksi

Fasilitointi-sanan alkuperä on latinan  'facilis', ´helppo, helpottaa´. Fasilitoinnin tavoitteena on tukea ryhmän toimintaa, auttaa osallistujia tuomaan esille omat tiedot ja taidot sekä tukea ryhmää saavuttamaan tilaisuudelle asetetut tavoitteet.

DISC-analyysit tiimin vahvistamiseksi

Erilaisten ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen on olennainen osa tämän päivän työelämätaitoja.  Yhtenä työkaluna oman, ja muiden, käyttäytymistyylin ymmärtämiseen on DISC-profiilianalyysi. Sen avulla jokainen voi kehittää omia vuorovaikutustaitoja ja tehostaa työyhteisön/tiimin toimintaa.