Toiminta alkaa

21.06.2018

Työyhteisösovittelu on Suomessa melko uusi asia, vaikka maassamme on jo kohta 100 koulutettua työyhteisösovittelijaa. Olemme molemmat, Eija ja Carola, käyneet Helsingin psykoterapiainstituutin vuoden kestävän Ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun asiantuntijakoulutuksen ja sen jälkeen työskennelleet työyhteisösovittelijoina o.t.o:na muutaman vuoden.

Lyhyen kokemusmatkamme varrella sovittelutapauksia on tullut vastaan hyvin erilaisia; osallistujamäärä on vaihdellut kahdesta henkilöstä kahteenkymmeneenviiteen, ristiriidan lähtökohta on voinut olla työtehtävien epätasainen jako, puhdas valtataistelu osapuolten välillä, tai konflikti on pohjautunut syviin, elämänarvoihin liittyviin kysymyksiin.

Totesimme hyvin varhaisessa vaiheessa, että työyhteisösovitteluun liittyvissä tehtävissä haluamme työskennellä työparina. Tämä on johtanut siihen, että pyrimme osallistumaan molemmat kaikkiin  sovittelutapauksiin, jotka saamme hoitaaksemme. Koemme, että olemme erilaisia ja se on vahvuus, kun kohtaamme erityyppisiä ihmisiä erilaisissa tilanteissa.